skočiť na obsah skočiť na menu


Úvodné informácie

Práve ste sa dostali na stránku, ktorá sa venuje najmä webdesignu a programovaniu. Ak Vám tieto dva pojmy veľa nehovoria pravdepodobne hľadáte nejaké informácie o autorovi tejto stránky.

Články na tejto stránke sú v drvivej väčšine o XHTML, CSS, JavaScripte, kompatibilite, prístupnosti a validite, ale nájdu sa články aj o jazykoch ako PHP a Java. Taktiež tu môžete nájsť výsledky experimentov, v ktorých sa zameriavam hlavne na zaujímavé a možno aj praktické využitie algoritmov a metód, ktoré sú väčšinou málo známe nielen laickej verejnosti.

Pokiaľ používate nejaký RSS agregátor, môžete využiť RSS feed tohto blogu. V každom prípade na tomto mieste vždy nájdete odkazy na tri najnovšie články.

  1. Správanie návštevníkov a dolovanie v dátach (18. december 2004)
    Ako som pomocou dolovania v dátach analyzoval správanie užívateľov na forum.animacia.sk a taktiež navštevníkov mojej stánky.
  2. Webdesign: Prístupnosť v praxi (22. júl 2004)
    Poznámky, fakty a riešenia problémov prístupnosti internetových stránok, ktoré vznikli na základe stretnutia a testovania stránok s nevidiacim človekom.
  3. Komunity a Kohonenove samoorganizačné mapy (2. marec 2004)
    Ako som využitím špeciálnych neurónových sietí mapoval komunity na internetových fórach forum.animacia.sk a interforum.interval.cz.

Zoznam všetkých článkov na tejto stránke nájdete v archíve článkov.