skočiť na obsah skočiť na menu


Webdesign: Paradigma účelového návrhu

Filozofia, výhody a nevýhody čisto účelového návrhu stránok.

Návrh internetovej stránky je väčšinou najzložitejšou fázou tvorby stránky. Dôvodov na to je naozaj mnoho, no tími najznámejšími sú asi výber cieľovej skupiny, návrh štruktúry stránky, grafický návrh, návrh XHTML šablóny či návrh serverovej implementácie. Zabezpečiť však aby bol návrh naozaj dobrý nieje vôbec ľahké. Vyžaduje to väčšinou veľa kompromisov a času, no najväčším skokom vpred bude zmena pohľadu na stránky ako také. Týmto novým pohľadom bude paradigma účelového návrhu.

Filozofia paradigmy

Základná myšlienka paradigmy sa dá zhrnúť do jednej krátkej vety:

Všetko musí plniť účel.

V praxi to asi znamená asi toľko, že každý kus textu, kódu či grafiky musí plniť určitú funkciu. Všetko ostatné by bolo pre používateľa mätúce a preto zbytočné.

Predstavme si však, že dáme na osobnú stránku krásne interaktívne hodiny. Účel majú jasný: informovať návštevníka o čase. Problém tu však nastáva s účelom celej stránky. Účelom osobnej stránky totiž nieje informovať návštevníka o čase, ale väčšinou poskytnúť informácie o živote a súkromí vlastníka stránky. Hodiny teda na takejto stránke síce plnia svoj účel (zobrazovanie aktuálneho času), ale neplnia účel stránky (informovať o vlastníkovi) a preto sú mätúce a zbytočné.

To čo je naozaj dôležité je teda účel stránky a nie účel daného prvku. Naučiť sa v tomto rozpoznať rozdiel je pre čisto účelový návrh nevyhnutné. Ak potom vieme aký účel má mať stránka, tak všetko ostatné už bude len logickým dôsledkom snahy naplniť tento účel čo najlepšie.

Výhody

Takýto účelový návrh šetrí čas Vám (tvorcovi stránky), návštevníkom a prípadne aj zakázníkom. Toto platí pre fázu implementácie ako aj reálnej prevádzky.

Pri implementácii sa celé Vaše snaženie totiž koncentruje na prvky, ktoré sú pre plnenie daného účelu stránky potrebné. Nemusíte sa tak zaoberať vecami, ktoré by pri zavedení do prevádzky nikto nevyužil alebo by návštevníkov len zbytočne miatli (viď prípad s interaktívnymi hodinkami).

V reálnom nasadení sa zase návštevníci koncentrujú na to čo chcete Vy a nestrácajú tak zbytočne čas nad prvkami, ktoré neplnia účel stránky. Takéto prvky totiž pre Vás nemajú žiadny význam.

Nevýhody

Takýto prístup k návrhu stránky však môže byť pre začínajúcich alebo neskúsených webdizajnérov značne kontraproduktívny. Existujú totiž skryté a v istých prípadoch veľmi dôležité "účely", ktoré nemusia poznať. Takto niektoré prvky na stránke nepoužijú len preto, lebo nevidia ich logickú súvislosť s hlavným účelom stránky. Takého skryté účely, môžu byť napríklad použitelnosť, prístupnosť stránky, optimalizácia pre vyhľadávače či atraktivita pre cieľovú skupinu.

(23. február 2004)