skočiť na obsah skočiť na menu


Webdesign: Základné pojmy

Krátke vysvetlenie skratiek a pojmov ako SEO, CSS, XHTML, validita, sémantika a prístupnosť.

SEO — Optimalizácia pre vyhľadávače

Internetové vyhľadávače používa väčšina používateľov a je preto zrejmé, že veľká časť potencionálnych klientov a čitateľov prichádza na stránky cez vyhľadávače. Obrovskú výhodu získavajú teda stránky, na ktoré odkazujú vyhľadávače často. Aby však vyhľadávač indexoval stránky často a kvalitne musíme aspoň trochu vedieť ako pracuje.

CSS — Kaskádové štýly

CSS sa používa ako spôsob na oddelenie obsahu stránky od jej vzhľadu. Obrovskou výhodou pre užívateľov je rýchlejšie viacnásobné načítavanie stránok pri použití externých štýlov a pre vývojárov sa tak stáva samotný (X)HTML kód prehľadnejší pre ďaľšie úpravy.

XHTML

Tak ako HTML aj XHTML je značkovací jazyk no líši sa najmä tvrdšími pravidlami, ktoré nútia vývojárov písať kód prehľadnejšie. Vo väčších alebo často sa meniacich projektoch je poriadok v kóde na nezaplatenie.

XHTML sa vďaka CSS zbavilo vačšiny formátovacích tagov a atribútov, ktoré taktiež zneprehladnovali kód počas vývoja a úprav pričom používatelia museli zakaždým čakať na stiahnutie opakujúceho sa balastu.

Validita — Syntaktická správnosť

Tak ako každý ľudský jazyk aj značkovacie jazyky majú svoju gramatiku. Ak teda chcete aby prehliadače prečítali kód stránky správne, musíte kód správne zapísať. Inak bude každý prehliadač improvizovať a výsledok nemusí zodpovedať tomu čo sme očakávali.

Sémantika — Významová správnosť

Gramatika je dobrá vec ale na správnu komunikáciu bohužiaľ nestačí. Môžme napríklad napísať zhluk gramaticky správnych slov a predsa nám nebude nikto rozumieť pretože veta nebude nič znamenať. Každé slovo vo vete má totiž svoj význam a pravidlá. Tak isto je tomu aj v (X)HTML.

Význam v (X)HTML priradíme pomocou významových elementov. Je dôležité aby prehliadač vedel, že ten text je nadpis, ďalší je odstavec, iný má byť linka, … Len tak totiž bude môcť prehliadač obsah správne sprostredkovať užívateľovi.

Prístupnosť — Accessibility

Každá stránka alebo aspoň jej obsah by mal byť prístupný všetkým nezávisle od prehliadača, operačného systému či platformy, ktorú používajú.

Menej prístupné stránky strácajú určité percento návštevníkov viac-menej bezdôvodne. Pri verejných úradných informáciach sa to však môže chápať ako porušenie slobodného prístupu k informáciám alebo diskriminácia a to už nieje vec marketingu ale orgánov činných v trestnom konaní.

(1. január 2004)