Random Text Generator


Configuration

No ads

Generated text

prácne a pre poberateľov týchto činností daňovej a prekonania vlastne vyplýva, že keby som presvedčený, že my privatizáciu týchto 18,3 mld. USD. Teda predpokladám, že desaťtisíce ľudí v tých trabantoch z roku 2000, ešte doplním v roku nepristúpili k tomu rozumiem a jeho obnovenia. Čiže potvrdzujem to, že mám informácie, teda miezd priamym negatívnym dôsledkom dnešného stavu, proste nemajú čo a aby ďalej nezväčšovali, aby sa starajú o 1 Ústavy Slovenskej republiky použili. A až 3,9 mld. dolárov devízových rezerv, vy tvrdíte, nie je väčší, keď na ňu, chcem povedať, že ceny plynu, o kroky, ktorých bol potvrdený ďalšou chybou

Nechcem zaťažovať ostatných, lebo je asi 1 a medziročné prírastky by firma Slavia Capital dostala odmenu 500 miliónov korún, čo hovoríte o tom III., IV. štvrťroku vzrástla po schválení zákona o 8 mld. USD devízových rezerv na základe toho, že mzdová úroveň cien, bude potrebné kritériá a teda bežia. Predpokladám, že musia spadať aj voči súkromnému sektoru - lebo sa snažiť vniesť tam pracovali vtedy tento problém zložitý. Vláda vyjadrila súhlas, aby investori bez akéhokoľvek dôvodu bolo počas obdobia trvania tejto krajiny a uložiť týmto problémom sociálny dialóg pokračuje zdravý ekonomický rast reálnych príjmov. Výpadok daňových sadzieb. Pri kontrole písomných

ide o činnosti a na úrovni štátnej službe a ktoré boli vyššie, ako sa valorizoval tento režim s týmto rokom 2003, ktorá je omnoho realistickejšie a veľmi aktívnu politiku vo svojej obci novú fabriku bez týchto bánk, pretože sa z desiatok výhrad, čo som poslal do Ostravy, alebo neberie do 1,64 mil., čo by boli stanovené, jasne preukázané, že je používaná dokonca neskôr ako bol veľký neporiadok, veľké rezervy. Takže tento pokles výdavkov rozpočtovej kapitoly ministerstva financií pri podnikoch so zákonom zavedený systém je citát z ekonomického rozvoja vedy a daňové úľavy môžu použiť nesprávne číslo. Ak chcete posudzovať individuálne

uzatváraní obchodov a zvierat pôvodom z dôvodu obmedzenej kapacity a prinášajú nové dôchodky pre Slovensko bolo stalo. Teda nedá sa pýtali v Bardejovskom, aj týmto návrhom komory zúčastnil predseda Národnej rade je jeden z bežného obdobia bývalej vlády, ktorá bude potrebné posudzovať individuálne preskúmavané, ale tu väčšie kraje, a určite chyby hospodárskej politike štátu. Zrejme môžem vás informoval o tom, že reforma umožňuje vyššiu efektívnosť a jeho zvýšení regulovaných cien ropy na názor istého poklesu došlo len zhruba 670 mil. korún, pričom sa ľudia v prvom rade je to malo byť financované len z privatizácie ako trhová cena neprijímania týchto

celkom. Opäť sa tam jednoducho za prvej etapy predprivatizačnej reštrukturalizácie a raste úrokových nákladov, ktoré sú efektívne a do toho boli tu chcem povedať, že rozdiel sémantický, významový rozdiel, významový rozdiel od schopnosti napredovania regiónov. Pretože, pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predseda, vážené pani poslankyňa a hľadať takéto správanie a to po tretie, ekonomický rast priemernej úrovne a jednoznačné. Vážený pán poslanec, trochu mätúci, pretože my sme zachránili fabriku, aby tieto prostriedky predstavujúce 8 % z Európskej únii asi 11,7 mld. Sk, teda efekt z hľadiska aj keď budeme zaoberať veľmi ľúto, že výsledok podnikov

Further information

If you miss some features or have found a bug please send me an email. This text generator uses tables created from sample texts. If you have some interesting texts feel free to send me a short description. I will contact you as soon as possible. You can also download source files.

Ruby on Rails Hosting, Ruby Hosting, Rails Hosting.
© 2005–2012 johno